Video Bao Thanh Thiên Khai Phong Kỳ Án Tập 21

TQ: Chiến tranh với Mỹ ở Biển Đông là 'không thể tránh khỏi'

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các ...