Source: http://www.youtube.com/watch?v=rN9DXX6kUqw

DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương

1.287

Free download DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương
1. (/Download)
comments powered by Disqus
Upload by: DanCaNhacCo. Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ 1. Dân Ca ĐBBB - Lý Giao Duyên - Trung Kiên & Minh Thùy 2. Dân Ca Nam Bộ - Lý Quạ Kêu - Xuân Đáng & Minh Lý 3. Dân Ca Huế - Lý Mười Thương - Kiều Oanh 4. Dân Ca QHBN - Lý Cây Đa - Tuấn Long 5. Dân Ca Nam Bộ - Lý Kéo Chài - Tóp nam nữ Nhà hát Cải Lương Việt Nam


Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-02-22 05:44:36

Tuyển Chọn Dân Ca Vọng Cổ Hay Nhất Của Thanh Thanh Hiền

2014-05-10 03:47:39

DÂN CA NHẠC CỔ: Duyên quê

2013-01-17 07:08:42

Đắng lòng chú bán vé số đàn ca cổ bằng miệng cực hay

2014-06-12 18:03:57

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-03-09 09:16:52

'Cắt Cỏ' (Dân Ca - Vọng Cổ) - LiLy Doiron

2011-01-23 14:53:11

Đắng lòng chú bán vé số đàn ca cổ bằng miệng cực hay

2014-09-26 21:13:35

Cổ Tích Dân Gian - Tập 9 - Nàng Út

2014-05-19 10:14:18

DÂN CA NHẠC CỔ: Bức tranh xuân

2013-01-16 16:08:26

Cổ Tích Dân Gian - Tập 18 - Giận Mày Tao Ở Với Ai

2014-05-20 11:43:04

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-24 04:15:50

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-09 09:19:34

Cổ Tích Dân Gian - Tập 1 - Cây Tre Trăm Đốt

2014-05-19 05:40:31

DÂN CA NHẠC CỔ: Câu hát ngày xưa

2014-06-06 15:53:41

Cổ Tích Dân Gian - Tập 36 - Phân Xử Tài Tình

2014-05-24 18:39:51