Source: http://www.youtube.com/watch?v=rN9DXX6kUqw

DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương

1.612

Free download DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương
1. video/webm (medium/Download)
2. video/mp4 (medium/Download)
3. video/x-flv (small/Download)
4. video/3gpp (small/Download)
5. video/3gpp (small/Download)
comments powered by Disqus
Upload by: DanCaNhacCo. Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ 1. Dân Ca ĐBBB - Lý Giao Duyên - Trung Kiên & Minh Thùy 2. Dân Ca Nam Bộ - Lý Quạ Kêu - Xuân Đáng & Minh Lý 3. Dân Ca Huế - Lý Mười Thương - Kiều Oanh 4. Dân Ca QHBN - Lý Cây Đa - Tuấn Long 5. Dân Ca Nam Bộ - Lý Kéo Chài - Tóp nam nữ Nhà hát Cải Lương Việt Nam

1429434133

Vọng Cổ 1&2 dây đào _ Minh họa chữ đàn NS Văn Hải

2014-05-01 18:14:37

DÂN CA NHẠC CỔ: Duyên quê

2013-01-17 07:08:42

Tuyển Chọn Dân Ca Vọng Cổ Hay Nhất Của Thanh Thanh Hiền

2014-05-10 03:47:39

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-03-09 09:16:52

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-24 04:15:50

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-02-22 05:44:36

'Cắt Cỏ' (Dân Ca - Vọng Cổ) - LiLy Doiron

2011-01-23 14:53:11

Văn Hường - Vua Vọng Cổ Hài Cải Lương Văn Hường

2014-09-07 10:47:48

Dân ca và nhạc cổ truyền 20/05/2012

2012-05-20 06:47:36

Phi Vân Điệp Khúc - Đàn Vọng Cổ 1 Tay

2014-06-05 17:27:09

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-09 09:19:34

DÂN CA NHẠC CỔ: Tình xưa

2013-01-16 08:56:22

DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc ca xuân

2014-02-23 15:38:44

Dân ca nhạc cổ: Khúc ca Xuân (hát chèo, hát văn, ...)

2014-02-21 09:24:23

Mời Trầu, Quan Họ Bắc Ninh Ca Nhạc Dân Ca Cổ Truyền

2014-01-16 12:09:02