Source: http://www.youtube.com/watch?v=rN9DXX6kUqw

DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương

1.466

Free download DÂN CA NHẠC CỔ: Ngọt ngào Điệu Lý quê hương
1. (/Download)
comments powered by Disqus
Upload by: DanCaNhacCo. Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ 1. Dân Ca ĐBBB - Lý Giao Duyên - Trung Kiên & Minh Thùy 2. Dân Ca Nam Bộ - Lý Quạ Kêu - Xuân Đáng & Minh Lý 3. Dân Ca Huế - Lý Mười Thương - Kiều Oanh 4. Dân Ca QHBN - Lý Cây Đa - Tuấn Long 5. Dân Ca Nam Bộ - Lý Kéo Chài - Tóp nam nữ Nhà hát Cải Lương Việt Nam

1425624725

Vọng Cổ 1&2 dây đào _ Minh họa chữ đàn NS Văn Hải

2014-05-01 18:14:37

DÂN CA NHẠC CỔ: Duyên quê

2013-01-17 07:08:42

Tuyển Chọn Dân Ca Vọng Cổ Hay Nhất Của Thanh Thanh Hiền

2014-05-10 03:47:39

DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc ca xuân

2014-02-23 15:38:44

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-24 04:15:50

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-02-22 05:44:36

'Cắt Cỏ' (Dân Ca - Vọng Cổ) - LiLy Doiron

2011-01-23 14:53:11

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-05-09 09:19:34

Dân ca và nhạc cổ truyền 20/05/2012

2012-05-20 06:47:36

DÂN CA NHẠC CỔ: Bâng khuâng câu hát cổ

2013-01-18 13:02:41

Phi Vân Điệp Khúc - Đàn Vọng Cổ 1 Tay

2014-06-05 17:27:09

Tân cổ giao duyên - Dân ca nam bộ

2014-03-09 09:16:52

Dân ca nhạc cổ: Dáng đứng quê hương (cải lương)

2014-02-14 05:53:38

DÂN CA NHẠC CỔ: Lời chiêng

2013-01-18 13:01:24

Những Ca Khúc Tân Cổ Hay Nhất Của Mạnh Quỳnh - Hương Thủy:

2014-02-08 15:23:43